Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytování informací
podle § 17 zákona číslo 106/1999 Sb.
--------------------------------------------------------------------------------
Hrazení nákladů

1. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat
úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním
informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním
informací žadateli.

2. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.

3. Povinný subjekt může podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

4. Úhrada je příjmem povinného subjektu.

--------------------------------------------------------------------------------


Sazebník úhrad Obecního úřadu Velká Chmelištná podle § 17 odst. zákona č. 106/1999 Sb..

--------------------------------------------------------------------------------


Náklady podle § 17 odst. zákona,

Při podání žádosti o podání informace bude občan seznámen s předpokládanou
cenou za podané informace která nepřesáhne uvedené částky, informace bude vydána až po zaplacení poplatku .

- na pořízení 1 strany výtisku A4 Kč 2,00
- na pořízení 1 strany kopie A4 Kč 2,50
- náklady spojené s použitou poštovní službou dle sazebníku České pošty


Základní sazba při poskytování informací vyžadujících práci :
- do jedné hodiny práce Kč 100,--
- za každou započatou další 1/4 hodinu práce Kč 25,--.

Obecní úřad Velká Chmelištná, jako povinný subjekt v souladu s § 17 odst. 3 zákona, bude vybírat úhradu zálohy na požadovanou informaci podle rozsahu poskytované informace.

Na obecním úřadě Velká Chmelištná je možnost vyžádat o výpis listu vlastnictví ,řidiči o výpis z bodového systému , výpis živnostenského listu, apod . Na OÚ Velká Chmelištná je dostupný CZECHPOINT.

Sazebník poplatků za tyto služby se řídí zákonem o poplatcích .