Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Aloise Uvíry

 

  • místostarosta Aleš Kindl

 

  • Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2022:
seznam zastupitelů:
 

  • Martina Miketová
  • Michal Pátek
  • Milan Cyrmon
  • Petr Vlček
  • Luboš Svoboda

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Kontrolní :předseda- Martina Miketová, členové - Petr Vlček, Milan Cyrmon

Finanční :předseda -   Luboš Svoboda , členové -  Michal Pátek, Věra Lisnerová