Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Helmuta Levého

 

  • místostarosta Hana Kindlová

 

  • Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 

  • Mgr. Zdeňka Flögelová
  • Jitka Caltová
  • Alois Uvíra
  • Danuše Uvírová
  • Aleš Kindl

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Kontrolní :předseda- Danuš Uvírová,členové - Jitka Caltová, Alois Uvíra

Finanční :předseda -   Aleš Kindl , členové -  Růženka Bricínová, Mgr. Zdeňka Flögelová